گزارش یازدهم

 

توافق  چهارجانبه

به نام خدا

در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ جلسه ای با حضور نمایندگان انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، انجمن مستند سازان ، نماینده سازمان سینمایی (آقای رضا داد)، نماینده هیئت مدیره خانه سینما(مرتضی رزاق کریمی) و مدیر عامل خانه سینما( آقای منوچهر شاهسواری) در محل ساختمان شماره یک خانه سینما تشکیل شد و پیرامون موضوع پیوستن اعضای انجمن مستند سازان که تمایل خود را به عضویت در انجمن صنفی اعلام کرده اند در انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند به شرح زیر  توافق شد:

  • اعضای انجمن مستند سازان طبق لیست ۲۰۹ نفره اعلام شده از سوی هیئت مدیره، پس از تکمیل فرم وامضای تقاضای عضویت، به عنوان عضو انجمن صنفی تلقی خواهند شد.
  • اعضای متقاضی جدید در صورت عدم پرداخت مبلغ ورودیه هنگام ثبت نام متعهد میشوند بدهی خود را به انجمن صنفی بپردازند، در غیر این صورت هیئت مدیره انجمن صنفی طبق اساسنامه، اختیار تعلیق عضویت از آغاز زمان عضویت را دارد و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.
  • یا دارایی ها و موجودی مانده حساب نزد آقایان مستقیمی و عاطفی با طی مراحلی که در جمع خودشان تعیین تکلیف خواهد شدبه حساب انجمن صنفی واریز می شود و یا اعضای بدهکار به منظور پیشگیری از تعلیق عضویت خود ورودی خود به مبلغ پانصد هزار تومان را پرداخت می کنند.
  • نماینده سازمان سینمایی و نمایندگان خانه سینما اعلام کردند در صورت عدم واریز موجودی نقدی و بانکی و تحویل اموال به انجمن صنفی کارگردانان مستند، اقدام قانونی جهت تعیین تکلیف انجام خواهند داد.

 

امضا ها: (به ترتیب حروف الفبا در این نوشته):  مهدی باقری ( پای امضای خود نوشته است ناظر بر توافق)، محمد تهامی نژاد ، سید محمد صادق جعفری ، حامد ذوالفقاری،  مریم حق پناه ، میلاد خالقی منش، مرتضی رزاق کریمی( نماینده هیئت مدیره خانه سینما) ، علیرضا رضا داد ( نماینده وزارت ارشاد)، آزاده سلیمیان،  منوچهر شاهسواری (مدیرعامل خانه سینما)،  غلامرضا کتال، شمیم مستقیمی و پژمان مظاهری پور.

 

 

                           گزارش یازدهم

 

به دعوت خانه سینما  در ساعت ۵ بعد از ظهر روز ۱۶ اسفند جلسه مشترکی در خانه سینما برگزار شد. در این جلسه، توافق نامه  فوق به امضاء رسید.

در  جلسه مذکور، این افراد حضور داشتند مهدی باقری ( پای امضای خود نوشته است ناظر بر توافق)، محمد تهامی نژاد ، سید محمد صادق جعفری ، حامد ذوالفقاری،  مریم حق پناه ، میلاد خالقی منش، مرتضی رزاق کریمی( نماینده هیئت مدیره خانه سینما) ، علیرضا رضا داد ( نماینده وزارت ارشاد)، آزاده سلیمیان،  منوچهر شاهسواری (مدیرعامل خانه سینما)،  غلامرضا کتال، شمیم مستقیمی و پژمان مظاهری پور.

در ابتدا اقای علیرضا رضا داد با اشاره  به مجمع عمومی خانه سینما در سال  ۱۳۹۵ و شرط   حل شدن موضوع مورد اختلاف پرسید در این مدت  یک سال که دوباره به مجمع عمومی خانه سینما نزدیک می شویم، چه پیشرفتی حاصل شده است؟ آقای رزاق کریمی گفت که آخرین بار آبانماه ۱۳۹۶ بین دو هیئت مدیره با کمک خانه سینما جلسه ای برگزار شد و قرار بر این بود که دو هیئت مدیره گفتگو های فیمابین را ادامه دهند. سپس رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گفت ما منتظر پاسخ هیئت مدیره  مستند سازان بودیم تا دومین جلسه مشترک برای توافق روی موارد مورد اختلاف را دنبال کنیم و از این که این جلسه با حضور نمایندگان ارشاد  و خانه سینما برگزار میشود ، تعجبیم. ما بر مبنای دو سند رسمی انجمن را پیش برده ایم. این دو سند عبارتند از اساسنامه انجمن صنفی و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس. این دو سند مبنای هرگونه گفتگوی ما با انجمن مستند سازان  بوده است. اولین  جلسه  دیدار مستقل دو هیئت مدیره در چهارشنبه ۲۷ دیماه  ۹۶ در محل انجمن صنفی  برگزار  شد.  بر مبنای این دو سند و در همان جلسه هم  اعلام کردیم که  از نظر ما هیچ مانعی برای ورود مستند ساز ها به انجمن صنفی وجود ندارد و ما از ورود  این دوستان بر مبنای اساسنامه صنفی استقبال می کنیم.( در باره جزئیات جلسه مذکور و موارد مخففه رجوع شود به گزارش دهم  هیئت مدیره انجمن صنفی). اساسنامه صنفی می گوید هر مستند سازی برای ورود به  انجمن  باید  شرایط عام و خاص عضویت را دارا باشد که از پرکردن فرم عضویت و تعهد به اساسنامه شروع می شود و به پرداخت ورودیه ۵۰۰ هزار تومانی می رسد. با وجود این بر اصل تداوم نیز  نظر داشته ایم.  و در همان جلسه هم بر پرکردن فرم، تعهد به اساسنامه  در معنای عدم ارائه قرارداد کاری، ندیدن فیلم و عدم نیاز به معرفی سه مستندساز  به توافق رسیدیم. نمایندگان مستند سازان بر عدم پرداخت ورودیه اصرار داشتند که جلسه دیماه ۹۶ را ناکام نهاد.

اساسنامه انجمن صنفی به جلسه آورده شد مبنای بحث قرار گرفت و از جمله در مبحث دریافت ۵۰۰ هزار تومان به آن رجوع شد و پذیرفته شد. ” اعضای متقاضی جدید در صورت عدم پرداخت مبلغ ورودیه هنگام ثبت نام متعهد میشوند بدهی خود را به انجمن صنفی بپردازند، در غیر این صورت هیئت مدیره انجمن صنفی طبق اساسنامه، اختیار تعلیق عضویت از آغاز زمان عضویت را دارد و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد”.

آقای شمیم مستقیمی از  تمایل  ۲۰۹ نفر برای عضویت در انجمن صنفی گفت. و نمایندگان انجمن صنفی اعلام کردند که هیچ مانعی برای ورود آنها نیست ولی انجمن صنفی، امر نمایندگی را نمی پذیرد. براساس توافق دیماه ۹۶ گفته شد  هر یک از افراد پس از تکمیل فرم وامضای تقاضای عضویت، به عنوان عضو انجمن صنفی تلقی خواهند شد و باید ورودیه خود را بپردازند. همچنان که  تعدادی از  اعضای انجمن صنفی این مبلغ را پرداخته اند.

در اینجا،  هنگامی که در مورد گرانی ورودیه صحبت می شد به ناگهان با طرح ۱۳۰ میلیون تومان ، جلسه شکل تازه ای به خود گرفت و برای پرداخت ورودیه راه حل یافته شد. نماینده ارشاد و نمایندگان خانه سینما برآن تأکید کردند و قرار شد، بودجه ۱۳۰ میلیون تومانی ، با آمدن به خزانه انجمن صنفی،  همچنان متعلق به تمام مستند سازان باشد، ورودیه تمام مستند سازان ( عضو انجمن مستند سازان سابق) را تأمین کند و با رآی ونظر خودشان  و زیر نظر  تمام اعضای انجمن صنفی در خدمت اهداف رفاهی واجتماعی خود آنان بکار رود.

.  پرسیده شد آیا وزارت ارشاد و خانه سینما در صورت شکایت از انجمن صنفی به وزارت کار از  تصمیم انجمن صنفی حمایت خواهند کرد که نمایندگان خانه سینما و وزارت ارشاد حمایت خود را اعلام کردند. در واقع  آنها نیز مانند اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای  مستند، رسماً انجمن صنفی را تداوم انجمن مستند سازان می دانستند.

 

چرخه تعلیق

بر اساس نظریه مندرج در توافق نامه ۹۶ و براساس موارد مخففه ای که در توافق دیماه ۹۶ بر آن تاکید شد، تمام افرادی که فرم را پرکنند، امضا کنند و  متعهد به پرداخت حق عضویت شوند، عضو محسوب خواهند شد. طبق اساسنامه انجمن صنفی  تمام اعضاء بعد از پرکردن فرم شش ماه فرصت دارند که ورودیه  و حق عضویت خود را بپردازند. برای اعضای فعلی انجمن  که ورودیه خود را نپرداخته باشند نیز از اول سال نو، چرخه تعلیق آغازشده است.

به این ترتیب نمایندگان انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای مستند، مستند سازان، خانه سینما و وزارت ارشاد، پای توافق نامه ای را امضا کردند که نوعی انتقال آرام و دیر هنگام از انجمن قبلی به انجمن زنده و پویای صنفی است.

بند سه توافق نامه نیز در خور توجه است:

یا دارایی ها و موجودی مانده حساب نزد آقایان مستقیمی و عاطفی با طی مراحلی که در جمع خودشان تعیین تکلیف خواهد شدبه حساب انجمن صنفی واریز می شود و یا اعضای بدهکار به منظور پیشگیری از تعلیق عضویت خود ورودی خود به مبلغ پانصد هزار تومان را پرداخت می کنند.

در پایان جلسه  آقایان مستقیمی، حامد ذوالفقاری، میلاد خالقی منش و آزاده سلیمیان، فرم عضویت انجمن صنفی را پر کردندروز ۲۶ اسفند و در جریان برگزاری مجمع عمومی خانه سینما، فرم های عضویت ۱۷۱ نفر به دبیر انجمن صنفی ارائه شد.

 

 روز ۲۶ اسفند آقای مستقیمی فرم های عضویت  ۱۷۱ نفر را در اختیار دبیر  انجمن صنفی قرار دادند.

در این فاصله آقای باقری بازرس انجمن در مورد ورود مستند سازان به انجمن صنفی دو نظر ارائه کردند که یکی حالت اساسنامه ای دارد و دیگری  وجدانی است .اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی و بازرس  نسبت به توافق نامه دارای پایبندی هستند.

 

 

 

هیئت مدیره انجمن صنفی

 

 

 

ارسال یک نظر