گزارش نهم تأمین زیر ساخت ها

تمام کوشش هیئت رئیسه انجمن ما تأمین زیر ساخت های انجمن صنفی است. اما در مسیر خود با حوادث و گره هایی نیز روبروست که باید به سرپنجه تدبیر اعضای انجمن و بازرس تیز هوش خود بگشاید.
مشتاق دیدار عادلانه
در پی فراهم آمدن لیست از طرف انجمن مستند سازان، روز سوم آبانماه سال جاری جلسه ای با حضور مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما ، هیئت مدیره های انجمن صنفی و انجمن مستندسازان در خانه سینما برگزار شد. و ما بر آن بودیم تا بدون هیچ پیش فرضی، مقدمات دیدارهای آتی بین دو هیئت مدیره فراهم آید.
روز ۲۲ آبانماه توسط آقای کتال از هیئت مدیره انجمن مستند سازان خواستیم که طی نامه ای لیست مورد نظر خودشان را در اختیار ما قرار دهند تا اقدامات مقتضی صورت بگیرد.
تا کنون این لیست و آن نامه در اختیار ما قرار نگرفت و ما این مهم را به اطلاع مدیر عامل خانه سینما رساندیم.
دو هفته پیش نایب رئیس انجمن مستند سازان با رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تماس گرفت و خواستار گفتگو شد. هیئت مدیره موافقت کرد و اطلاع داده شدکه آنها وقت تعیین کنند.

ضوابط حقوقی وقانونی عضو گیری در انجمن صنفی کارگردانان مستند مشخص و شفاف است. اما هیات مدیره انجمن صنفی به حرمت اعضا انجمن مستند سازان همچنان منتظر گفتگو و رایزنی می باشد. در پی این سیاست و و تماس آقای مظاهری پور با مدیر عامل خانه سینما و هیات مدیره و بازرسی انجمن مستند سازان این جلسه در چهارشنبه ۲۷ دی ماه برگزار خواهد شد.
ضوابط عضو پذیری
ما با عضویت اعضای انجمن مستند سازان هیچ مشکلی نداریم و بسیاری تسهیلات قانونی برای ورود این عده در نظر گرفته ایم. البته تعدادی از این افراد قبلا به علت عضویت در مجمع موسس عضو انجمن صنفی هستند که باید ورودیه و حق عضویت سالانه خود را طبق سند انتشار یافته در سایت انجمن صنفی و اطلاع رسانی از طریق ایمیل بپردازند و هیچ چیزی مانع از پرداخت ۷۵۰ هزار تومان ورودیه تصویب شده توسط مجمع عمومی مؤسس که در حضور نماینده اداره کار رسمیت یافته نخواهد بود.
کار گروه عضو گیری
کار گروه عضو گیری، سرکارخانم آذر مهرابی و آقایان محسن استاد علی، بابک بهداد، آرش اسحاقی و حسن نقاشی، اینک در حال کار روی آئین نامه عضو گیری هستند و بلافاصله پس از اتمام نگارش آیین نامه فراخوان عمومی برای نامنویسی از مستند سازان استان تهران منتشر خواهد شد.
برخی زیر ساخت ها
صاحب شناسه ملی شدیم، انجمن را در اداره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رساندیم . صاحب حساب بانکی هستیم و برای ارتباط با اعضا ، وب سایت (www.docdfa.ir) سامانه اس ام اسی و ایمیل جمعی داریم. از همین طریق از اعضا انجمن خواستیم که برای تکمیل مرحله اخر عضویت خود و البته کمک به اقدامات و فعالیت های زیر ساختی و سرمایه بر انجمن، ورودیه خود را بپردازند.
هیئت رئیسه جشن مستقل
سرکار خانم حق پناه و آقایان محسن رمضانزاده و کتال نمایندگان ما در هیئت رئیسه جشن سینمای مستند هستند. این عده با همکاری نمایندگان انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، وظیفۀ تنظیم اساسنامه جشن را بر عهده دارند.
روابط عمومی
آقای هادی آفریده مسئولیت روابط عمومی را پذیرفتند تا مقدمات تشکیلاتی را که باید رابط بین هیئت مدیره انجمن صنفی، مطبوعات، سازمان ها و مجامع خارج از انجمن باشد را سامان ببخشند
وکیل ما و اقدامات دیگر
هم اکنون به کمک وکیل انجمن صنفی درحال طی مراحل اداری و حقوقی در وزارت دارایی هستیم تا با تأمین زیر ساخت ها، راه نسل انجمن صنفی آینده بروشنی ی آفتاب باشد.
.

ارسال یک نظر