پیام تسلیت

مگر همرهان جوان یافتی که از پیش من تیز بشتافتی

با کمال تأسف، هیئت مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، در جریان واقعه غمبار درگذشت فرزند دانش پژوه جناب آقای منوچهرمشیری در مالزی قرار گرفت. این فرزند برای گذراندن دوره دکترای خود آماده می شد که جهان را ترک گفت.

دوست عزیز

جناب آقای مشیری

ما نیزسوگواریم

تسلیت عمیق و قلبی ما را بپذیرید و در غم بزرگ خودتان شریک بدانید.

ارسال یک نظر