لیست اسامی بیمه تکمیلی

همکاران گرامی
کارت های بیمه تکمیلی۱۰۹ نفر اماده شده و در اختیار انجمن صنفی است. لطفا روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲ و ۳ آبان ماه ساعت ۱۰ الی ۱۶ برای دریافت کارت های بیمه تکمیلی خود با فتوکپی کارت ملی به دفتر انجمن صنفی در خانه سینمای ۲ مراجعه بفرمایید و از آقایان مهدی باقری و بابک بهداد دریافت نمایید.
بقیه کارت ها بزودی آماده خواهد شد.

لیست اسامی
لیست اسامی

ارسال یک نظر