جلسه ی هیات مدیره به تاریخ ۱۹ مهرماه

در جلسه ی هیات مدیره به تاریخ ۱۹ مهرماه، که با حضور آقای مهدی باقری ( بازرس) و آقای محمد جعفری( علی البدل بازرس) خانم ها پریسا عشقی و مریم حق پناه ( علی البدل هیات مدیره) برگزار شد ، محور حواشی جدید در مورد عضوگیری در انجمن صنفی گفتگوهایی انجام گرفت . در این جلسه بازرس پرسش هایی مکتوب به هیات مدیره ارائه داد جهت بررسی و تعامل مواردی که برای اعضا دچار ابهام شده است. تصویر یکی از نامه ها که در رابطه با عضوگیری ست جهت اطلاع بیشتر اعضا منتشر می شود. رئیس هیات مدیره جهت شفاف سازی بیشتر و یادآوری فراخوان های عضوگیری منتشر شده طی سالی که گذشت و شرایط اساسنامه ایی این مقوله در صدد پاسخگویی هستند که به زودی در اختیار بازرس و اعضا محترم قرارخواهد گرفت. علاوه بر آن تاکید و یآوری مجدد دومین مرحله عضو گیری( مخصوص اعضای انجمن مستند سازان، منتشره در اسفند ۱۳۹۵) به بازرس عنوان گردید.
در این جلسه
پیش نویس برنامه سال دوم انجمن، برای بررسی، ارایه پیشنهاد های تازه و تصویب تقدیم هییت مدیره شد.
با احترام هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان مستند

جلسه هیات مدیره مهر
جلسه هیات مدیره مهر

ارسال یک نظر