افتتاح حساب بانکی و درخواست  واریز حق ثبت نام(ورودیه) و حق عضویت

    

افتتاح حساب بانکی و درخواست  واریز حق ثبت نام(ورودیه) و حق عضویت

 

پس از دریافت شناسه ملی و ثبت انجمن صنفی در اداره ثبت شرکت ها، سرانجام انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند استان تهران در بانک کارآفرین صاحب حساب بانکی شد. و از تمام اعضا تقاضا می شود ورودیه خود را بپردازند.

از آنجایی که مراحل قانونی و اداری افتتاح حساب بانکی، چندین ماه به درازا انجامید، هیئت مدیره انجمن صنفی در جلسه روز دهم دیماه ۱۳۹۶ تصمیم گرفت،  حق عضویت سالانه(۲۵۰ هزار تومان)  مربوط به دو ماه  ونیم باقی ماندۀ امسال که مواجه با شب عید است را دریافت نکند. از این رو حق عضویت سالانه ازشروع سال مالی آینده (درست  از اول فروردین سال ۱۳۹۷)  وصول خواهد شد.

اعضای محترم  می توانند مبلغ     ۵۰۰۰۰۰۰  ریال(پانصد هزار تومان ) بابت حق ثبت نام ( ورودیه)  خود را به حساب شماره ۰۱۰۰۹۱۰۰۱۴۶۰۸ بانک کار آفرین و یا شماره شبا

(IRI00530000000100910014608)

بانک کار آفرین واریز کنند و رسید  را  به خزانه دار( آقای پژمان مظاهری پور) تحویل دهند. برای این  اعضاء کارت عضویت سال ۱۳۹۶ صادر خواهد شد.

همچنین به طور رسمی به تمام اعضای محترم انجمن صنفی اعلام می شود:

الف: آن دسته از اعضایی که حق ورودیه خود را  در سال ۱۳۹۶ واریز کنند. در سال ۱۳۹۷ فقط حق عضویت سالانه  ( ۲۵۰ هزار تومان)خواهند پرداخت.

ب: سایر اعضای محترم  به محض واریز ورودیه و حق عضویت سالانه (۷۵۰ هزار تومان)  در سال ۱۳۹۷ صاحب  کارت عضویت  انجمن صنفی خواهند شد.

قابل توجه این که  مهلت قانونی  واریز مبلغ ۷۵۰ هزار تومان، درست از اول فروردین سال ۱۳۹۷ (آغاز سال مالی)محاسبه خواهد شد.

 

 

 

 

 

ارسال یک نظر